Model închiriere apartament: contract de închiriere

Închirierea unui apartament este un proces important și necesită încheierea unui contract de închiriere pentru a proteja interesele atât ale proprietarului, cât și ale chiriașului. Un contract de închiriere este un acord legal între cele două părți, care stabilește drepturile și obligațiile fiecărei părți implicate în închirierea apartamentului.

Ce este un contract de închiriere?

Un contract de închiriere este un acord scris între proprietarul apartamentului și chiriaș, prin care proprietarul acordă chiriașului dreptul de a locui în apartament în schimbul plății unei sume de bani sub formă de chirie. Acest contract stabilește termenii și condițiile închirierii și reglementează drepturile și responsabilitățile ambelor părți.

Elemente importante ale unui contract de închiriere

Un contract de închiriere trebuie să includă următoarele elemente importante:

 • Informații despre părți: Numele complet, adresa și informațiile de contact ale proprietarului și ale chiriașului.
 • Descrierea apartamentului: Adresa exactă a apartamentului și informații detaliate despre acesta, cum ar fi numărul de camere, suprafața utilă, dotările și condițiile speciale.
 • Durata închirierii: Perioada exactă pentru care se închiriază apartamentul. Aceasta poate fi o perioadă determinată (de exemplu, 1 an) sau nedeterminată (fără o dată de încheiere precisă).
 • Chiria și modalități de plată: Suma de bani care trebuie plătită lunar ca și chirie și modul în care aceasta trebuie plătită (de exemplu, prin transfer bancar).
 • Depozit de garanție: Suma de bani pe care chiriașul o plătește proprietarului ca și depozit de garanție, care va fi returnată la sfârșitul închirierii în funcție de starea apartamentului.
 • Obligațiile părților: Drepturile și responsabilitățile proprietarului și ale chiriașului, cum ar fi întreținerea apartamentului, plățile utlităților, asigurarea locuinței etc.
 • Clauze speciale: Orice clauze specifice care trebuie incluse în contract, cum ar fi interdicția de a avea animale de companie în apartament sau interdicția de a fuma.
 • Termeni de reziliere: Modalitățile și condițiile în care contractul poate fi reziliat înainte de termen, de către una dintre părți.
Vezi și:  Contract de Inchiriere Spatiu Comercial Persoana Fizica

Importanța unui contract de închiriere

Un contract de închiriere este esențial pentru a stabili o relație clară și transparentă între proprietar și chiriaș. Acesta oferă siguranță și protecție ambelor părți și poate fi folosit ca document legal în cazul unor eventuale dispute sau litigii. Prin încheierea unui contract de închiriere, ambele părți sunt de acord cu termenii și condițiile stabilite, ceea ce ajută la prevenirea neînțelegerilor și a conflictelor pe parcursul închirierii.

Model de contract de închiriere pentru apartament

Mai jos este prezentat un exemplu simplu de model de contract de închiriere pentru apartament:

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
Încheiat astăzi, data încheierii contractului, între:
Proprietar: Numele complet al proprietarului, adresa și informațiile de contact
Chiriaș: Numele complet al chiriașului, adresa și informațiile de contact

1. Obiectul contractului

Proprietarul închiriază chiriașului apartamentul situat la adresa adresa exactă a apartamentului, având următoarele caracteristici: descriere detaliată a apartamentului.

2. Durata închirierii

Acest contract intră în vigoare începând cu data de data de începere a închirierii și are o durată de perioadă închirierii.

3. Chiria și modalități de plată

Chiria lunară pentru apartament este de suma de bani și va fi plătită de către chiriaș până în ziua de data plății chiriei a fiecărei luni, prin transfer bancar în contul proprietarului.

4. Depozit de garanție

Chiriașul va plăti proprietarului o sumă de suma de bani ca și depozit de garanție, care va fi returnată integral la sfârșitul închirierii în funcție de starea apartamentului.

5. Obligații și responsabilități

Proprietarul se angajează să întrețină apartamentul și să remedieze eventualele defecțiuni sau probleme tehnice într-un timp rezonabil. Chiriașul este responsabil de menținerea curățeniei în apartament și de plata facturilor utlităților.

Vezi și:  Cine plătește comisionul agenției imobiliare la închiriere

6. Clauze speciale

Apartamentul este destinat exclusiv pentru locuit și este interzisă utilizarea sa în scopuri comerciale sau ilegale. De asemenea, este interzisă adăpostirea animalelor de companie în apartament.

7. Termeni de reziliere

Fiecare parte poate rezilia acest contract înainte de termen în următoarele condiții: specificarea condițiilor de reziliere.

8. Dispoziții finale

Acest contract este supus legilor și jurisdicției din localitatea/județul. Orice modificări sau adiții la acest contract trebuie să fie înregistrate în scris și semnate de ambele părți.

FAQs (Întrebări frecvente)

Care sunt documentele necesare pentru încheierea unui contract de închiriere?

Pentru încheierea unui contract de închiriere, proprietarul și chiriașul ar trebui să prezinte următoarele documente:

 • Actul de identitate (carte de identitate, pașaport) al proprietarului și al chiriașului;
 • Documentele de proprietate ale apartamentului;
 • Copii ale facturilor utlităților (apă, energie electrică etc.) pentru a demonstra cheltuielile curente ale apartamentului.

Ce se întâmplă dacă chiriașul nu plătește chiria la timp?

Dacă chiriașul nu plătește chiria la timp, proprietarul poate lua măsuri legale pentru a recupera suma datorată. Aceste măsuri pot include întreruperea serviciilor utlităților, rezilierea contractului sau acțiuni în instanță pentru recuperarea datoriilor.

Pot fi adăugate clauze suplimentare în contractul de închiriere?

Da, părțile pot adăuga clauze suplimentare în contractul de închiriere, cu condiția ca acestea să fie legale și să nu contravină legilor în vigoare. Este recomandat ca orice clauze adiționale să fie clar formulate și să fie înțelese de ambele părți implicate.

Aceasta a fost o prezentare a unui model de contract de închiriere pentru apartament. Este important să consultați un avocat sau un specialist în domeniul juridic pentru a vă asigura că contractul respectă toate cerințele legale și că protejează interesele ambelor părți implicate.

Vezi și:  Cât se câștigă din închiriere în regim hotelier?

Vezi și:

Photo of author

Pazi

Pazi este un redactor creativ și pasionat de artă și cultură. Cu un ochi avizat pentru frumos, Pazi aduce pe blogul nostru o varietate de conținut despre artă, design și tendințe actuale. Cu pasiunea sa contagioasă, Pazi își propune să inspire și să aducă bucurie cititorilor noștri prin explorarea lumii artistice și a esteticii contemporane.

Lasă un comentariu