Model contract de închiriere apartament între 2 persoane fizice

În cazul în care dorești să închiriezi un apartament de la o altă persoană fizică, este important să aveți un contract de închiriere încheiat în mod legal. Acest contract stabilește drepturile și obligațiile atât ale chiriașului, cât și ale proprietarului apartamentului. Prin intermediul acestui model de contract de închiriere, puteți clarifica toate aspectele importante și puteți evita eventualele dispute pe parcursul perioadei de închiriere.

Articolul 1: Părțile contractante

Acest contract de închiriere este încheiat între următoarele părți:

Proprietarul apartamentului Chiriașul
[Numele proprietarului] [Numele chiriașului]
[Adresa proprietarului] [Adresa chiriașului]

Ambele părți declară că au dreptul legal de a încheia acest contract de închiriere și sunt de acord să respecte termenii și condițiile stabilite în acesta.

Articolul 2: Descrierea apartamentului

Proprietarul declară că deține dreptul de proprietate asupra apartamentului situat la adresa:

[Adresa apartamentului]

Apartamentul are următoarele caracteristici:

 • [Descriere caracteristică 1]
 • [Descriere caracteristică 2]
 • [Descriere caracteristică 3]

Articolul 3: Durata închirierii

Acest contract de închiriere intră în vigoare începând cu data de [Data începerii închirierii] și are o durată de [Durata închirierii] luni. După expirarea termenului stabilit, contractul poate fi prelungit prin acordul scris al ambelor părți.

Vezi și:  Contractele de inchiriere se inregistreaza la ANAF

Articolul 4: Obligațiile chiriașului

Chiriașul are următoarele obligații pe durata închirierii:

 1. Să plătească chiria în sumă de [Suma chiriei] până la data de [Data scadenței] a fiecărei luni;
 2. Să păstreze apartamentul în stare bună și să-l utilizeze doar în scop rezidențial;
 3. Să respecte regulile de conviețuire și să nu perturbe liniștea vecinilor;
 4. Să anunțe proprietarul în caz de defecțiuni sau alte probleme care necesită intervenția acestuia;
 5. Să restituie apartamentul în aceeași stare în care l-a primit, cu excepția uzurii normale.

Articolul 5: Obligațiile proprietarului

Proprietarul are următoarele obligații pe durata închirierii:

 1. Să ofere chiriașului posesia și folosința apartamentului conform condițiilor stabilite;
 2. Să asigure mentenanța și reparațiile necesare în apartament;
 3. Să respecte intimitatea și drepturile chiriașului conform legii;
 4. Să furnizeze facturi și documente justificative pentru cheltuielile comune;
 5. Să returneze garanția în termen de [Număr de zile] zile lucrătoare de la încheierea contractului.

Articolul 6: Chirie și garanție

Chiria stabilită pentru apartament este de [Suma chiriei] pe lună și trebuie plătită în avans până la data de [Data scadenței] a fiecărei luni. În plus față de chirie, chiriașul va achita o garanție în valoare de [Suma garanției], care va fi returnată la sfârșitul contractului în urma verificării apartamentului și a acoperirii eventualelor daune.

Articolul 7: Forța majoră

Ambele părți sunt exonerate de răspundere în cazul în care îndeplinirea obligațiilor lor devine imposibilă din cauza unor circumstanțe independente de voința lor, cum ar fi incendii, inundații, cutremure, războaie sau alte evenimente de forță majoră.

FAQs (Întrebări frecvente)

Cât timp durează contractul de închiriere?

Contractul de închiriere are o durată inițială de [Durata închirierii] luni și poate fi prelungit prin acordul ambelor părți.

Vezi și:  Contract de Inchiriere cu Titlu Gratuit

Ce se întâmplă dacă nu plătesc chiria la timp?

În cazul în care chiriașul nu plătește chiria la timp, proprietarul poate aplica sancțiuni conform legii și poate solicita evacuarea chiriașului în cazul repetării neplății.

Pot face modificări în apartamentul închiriat?

Modificările în apartamentul închiriat pot fi realizate doar cu acordul scris al proprietarului. Chiriașul trebuie să obțină permisiunea înainte de a efectua orice modificări.

Este necesară înregistrarea contractului de închiriere?

Înregistrarea contractului de închiriere este opțională, dar este recomandată pentru a avea o protecție juridică mai mare. Poți consulta autoritățile locale pentru a afla mai multe detalii despre înregistrarea contractului de închiriere în zona ta.

Când se returnează garanția?

Garanția trebuie returnată chiriașului în termen de [Număr de zile] zile lucrătoare de la încheierea contractului, după verificarea apartamentului și acoperirea eventualelor daune.

Vezi și:

Photo of author

Pazi

Pazi este un redactor creativ și pasionat de artă și cultură. Cu un ochi avizat pentru frumos, Pazi aduce pe blogul nostru o varietate de conținut despre artă, design și tendințe actuale. Cu pasiunea sa contagioasă, Pazi își propune să inspire și să aducă bucurie cititorilor noștri prin explorarea lumii artistice și a esteticii contemporane.

Lasă un comentariu